Marek Wiśniewski – regionalista, doktor nauk o ziemi

Marek Wiśniewski – regionalista, doktor nauk o ziemi

Pan Marek Wiśniewski to postać bardzo znana w naszym regionie. Obecnie mieszka w miejscowości Świdnica należącej do gminy Horyniec-Zdrój. Wraz z żoną stworzyli tam agroturystykę o nazwie „Wiśniowa Górka„, w której oprócz noclegów oferują warsztaty kowalstwa, przejażdżki bryczką, saniami lub konno, wypożyczalnię rowerów Jest doktorem nauk o ziemi, nauczycielem akademickim i pasjonatem obszaru Roztocza Wschodniego.

Zachwyt polsko-ukraińskim Pograniczem etnicznym, kulturowym, przyrodniczym głównie w obrębie gminy Horyniec-Zdrój Pan Marek wyraża od wielu lat w licznych publikacjach. Są to obecnie najbardziej wartościowe zbiory informacji turystycznych i historycznych o naszym regionie.

Dorobek popularno-naukowy – wybrane monografie regionalne:
1. Wiśniewski M., Wład P., Zakrzewski W., Roztocze Wschodnie . Przewodnik z terenowych warsztatów metodycznych dla nauczycieli geografii. Przemyśl 1998.
2. Wład P. Wiśniewski M. : ROZTOCZE WSCHODNIE. Przewodnik nie tylko dla turystów. Trzy wydania. 1999, 2001, 2004.
3. Wład P. Wiśniewski M. ROZTOCZE WSCHODNIE, mapa turystyczno-topograficzna. Dwa wydania, 1:50 000, 1:60 000.
4. Chmielowiec G., Wis S., Wiśniewski M.: 2010. Werchrata – perła Roztocza. Lubaczów 2010
5. Wiśniewski M., Misiak T. Przyroda Powiatu Lubaczowskiego. Lubaczów 2007.
6. Krawiec D., Mazur J., Lorenc T., Wiśniewski M. Środowisko przyrodnicze i kulturowe Roztocza i Ziemi Lubaczowskiej. Lubaczów 2005.
7. Mazur J., Pietrzak M., Wiśniewski M. Roztocze Wschodnie – Skarby Roztocza. Przemyśl 2007.
8. Wiśniewski M., Kapel W. (red) Środowisko przyrodnicze i kulturowe przygranicznych gmin Lubaczów, Niemirów, Drohomyśl. Lubaczów 2008.
9. Martyn W., Wiśniewski M., Koper M. red. Roztoczańska część Linii Mołotowa PWSZ Zamość 2016 – Walory turystyczne powiatu lubaczowskiego ze szczególnym uwzględnieniem linii Mołotowa.
10. Trembicka K., Petrecka B., Rejman K. red. Europa wobec współczesnych zagrożeń.., PWSTE 2016. Wiśniewski M. Szlak GeenVelo szansą rozwoju społeczno gospodarczego przygranicznych gmin powiatu lubaczowskiego.
11. Rejman K., Kravciv V. PWSTE Jarosław 2017. Wiśniewski M.THE NATURE OF PODKARPACIE WITH PARTICULAR EMPHASIS ON UKRAINE BORDER AREA.
12. Wiśniewski M. Horyniec – Zdrój i okolice – krynice wschodu. Przewodnik dla kuracjuszy i turystów. PCK – Starostwo Powiatowe Lubaczów. 2018.

Pan Marek Wiśniewski wielokrotnie był gościem programów telewizyjnych i audycji radiowych, w których promował Roztocze Wschodnie, oto spis niektórych z wystąpień regionalisty:

1. TVP 2: Piękno w kamieniu wykute.
2. TVP Lublin: Osobliwości przyrodnicze Roztocza Wschodniego.
3. TVP Lublin: Cmentarze na Roztoczu.
4. TVP Lublin. Krajobraz z bruśnieńskiego kamienia.
5. Radio Lublin: Atrakcje przyrodnicze i kulturowe Gminy Horyniec Zdrój.
6. Radio Bis: Wywiad nt.; Walorów przyrodniczych i kulturowych pogranicza polsko-ukraińskiego.
7. Radia Rzeszów i Jedynka. „Wpływ jadła kresowego na promocję regionu” Basznia Dolna.
8. Teleexpress info news. Wypoczynek na Roztoczu.
9. Artykuły w tygodniku Życiu Podkarpackim. Linia Mołotowa i jej turystyczne wykorzystanie.

Dorobek naukowy – Marek Wiśniewski 2018