Dołącz do twórców z pasją

Dołącz do twórców z pasją

W zamyśle autorki tego projektu jest promocja twórców, ukazanie ich pasji i zaprezentowanie efektów pracy każdej z fotografowanych osób.

„Kronika Pogranicza – Twórcy z pasją”, podobnie jak zdjęcia słynnej, polskiej fotografki Zofii Rydet, ma znaczenie socjologiczne, edukacyjne i kulturalne. Wykonane fotografie mogą zostać tu na zawsze dzięki czemu będą stanowiły wartościowy zapis historyczny i formę pamiątkowych fotografii z powiatu lubaczowskiego.

Zdjęcia i wywiady z twórcami mogą również pozytywnie wpłynąć na zwiększenie zainteresowania gminą Horyniec-Zdrój i produktami wytwarzanymi przez sfotografowane osoby, przyczynić się do stworzenia regionalnej marki lub natchnąć kogoś do ciekawej pracy. Współtworząc ten projekt przyczynisz się do rozwoju naszej miejscowości, wzrostu pozytywnych relacji i wyróżnienia pracy swojej lub kogoś innego.

Jeżeli tworzysz coś z pasją skontaktuj się z nami. Możesz zgłosić siebie lub inną osobę.

Stwórz historię ludzi Ziemi Horynieckiej.  Zapraszam do współpracy i wzbogacenia naszej Kroniki opowieścią o kolejnym Twórcy.

Kontakt z fotografem:
Anna Serkis
Tel. 792 666 836
e-mail: anna.serkis@gmail.com