O kronice

O kronice

Niniejsza „kronika” powstała z chęci wyróżnienia regionalnych twórców Ziemi Lubaczowskiej.

„Pogranicze” to obszar, na którym leży powiat lubaczowski z uwagi na swoje bardzo bliskie sąsiedztwo z Ukrainą.

Pomysł na Kronikę Pogranicza powstał z szacunku do twórców i ludzi z pasją, podziwu nad ich pracą, wielkiej chęci pokazania i wypromowania ich w kraju, a także z zamiłowania do sztuki, w szczególności do fotografii z duszą.

Prowadząc rozważania nad tym projektem nie sposób nie wspomnieć o wielkiej fotografce jaką była Zofia Rydet, która jako pierwsza w latach 60-tych stworzyła cykl fotografii o tytule „Zapis socjologiczny”, gigantycznych rozmiarów zbiór portretów rodzinnych i indywidualnych we wnętrzach mieszkalnych (w domach). Zdjęcia słynnej Zofii Rydet stanowią jeden z najważniejszych dokumentów w polskiej fotografii, zobaczyć je można klikając TUTAJ

W ramach projektu planujemy wykonać fotografie, które będą dokumentacją ukazującą zaangażowanie i pasję twórczą mieszkańców gminy Horyniec Zdrój.

Dokument ten, podobnie jak zdjęcia Zofii Rydet, mam nadzieję, iż będzie miał znaczenie historyczne, edukacyjne i kulturalne. Moim celem jest również poznanie miejscowych twórców, zwiększenie zainteresowania Ziemią Horyniecką i produktami regionalnymi.
Fotografie twórców z pasją mogą dodać innym siły do działania, być inspiracją dla ludzi szukających swojej drogi, sensu, sposobu na życie (odbiorca może zobaczyć, że warto i można zainwestować w swoją pasję), tchnąć nadzieję w tych, którzy zastanawiają się czy ich pasja ma jakiś sens i czy warto zaangażować się w jej rozwój.
Anna Serkis

Niektórzy z Twórców poprosili nas aby kontaktować się z nimi za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia Tegit et protegit.

Dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć klikając TUTAJ.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html i innych zawartych na stronie www.kronika.ziemialubaczowska.pl i podstronach tej domeny w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione.

Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku wszelkie osoby reprodukujące tę stronę tak we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody autora podlegały będą odpowiedzialności karnej. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo – na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez właściwego zezwolenia jest zabronione. Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach prawa prasowego oraz przepisach kodeksu cywilnego. Znaki towarowe i produkty poszczególnych firm będące ich własnością podlegają ochronie praw autorskich.

 


Dziękujemy za dofinansowanie projektu ze środków „Aktywne Pogranicze”.