DRZEWORYT jako obraz Roztocza

DRZEWORYT jako obraz Roztocza

Drzeworyt powrócił do Płazowa!

Lokalna grupa Drzeworytników z Roztocza w składzie Józef Lewkowicz- artysta ludowy, drzeworytnik, rzeźbiarz, Anna Serkis-Wojtowicz – projektant graficzny, animatorka kultury, fotograf i młoda drzeworytniczka, Grzegorz Ciećka – regionalista, kolekcjoner, młody drzeworytnik przygotowali serię wystaw w powiecie lubaczowskim prezentujących kopie drzeworytów płazowskich Józefa Lewkowicza, oraz autorskich drzeworytów Mistrza i Jego uczniów.

Pierwsza wystawa odbyła się w Domu Dziennej Opieki w Cieszanowie, na której prócz tamtejszych bywalców zaproszeni zostali uczestnicy (seniorzy) Dziennego Domu Opieki w Chotylubiu. Blisko 60 osób mogło usłyszeć wykład o historii drzeworytu, dokonaniach lokalnej grupy Drzeworytników z Roztocza mających na celu reaktywację dawnej sztuki ludowej, jaką jest drzeworyt.

Pan Lewkowicz zademonstrował jak wykonuje się ryty w drewnie i opowiedział o technice pracy.

Podobny scenariusz wydarzenia miał miejsce podczas wernisażu w Gminnym Ośrodku Kultury w Horyńcu-Zdroju, Gminnym Ośrodku Kultury w Narolu i w Świetlicy wiejskiej w Płazowie – dawnym mieście królewskim, z którego pochodzi drzeworyt płazowski Kostrzyckich.

 

Poniżej fotogaleria z wernisażu w Horyńca-Zdroju