Aleksandra Hojdak – rysunek, malarstwo

Aleksandra Hojdak – rysunek, malarstwo

Aleksandra Hojdak to młoda artystka, kulturoznawca i menadżer designu. Sztuka pasjonowała ją od najmłodszych lat. Ciekawa świata pogodnie spogląda na to co wokół. Ciągle poszukuje nowych wyzwań i stale rozwija swoje pasje. W swojej twórczości zajmuje się głównie rysunkiem i malarstwem. Prace Aleksandry są inspirowane głównie uczuciami związanymi z symbolicznym patrzeniem na życie i człowieka. Jej osobowość komponowana z refleksyjności miesza się ze stanowczością i zdecydowaniem, z jakim dąży do zrealizowania w swojej twórczości wcześniej „jasno” określonego celu.

Ukończyła kulturoznawstwo na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Umiejętności rozwijała także pod okiem szanowanych artystów plastyków, m.in. Janusza Szpyta oraz Stanisława Sobczyka. Aleksandra specjalizuje się w krytyce i animacji sztuk plastycznych. Jest zaangażowana w inicjatywy instytucji kulturalnych. Organizuje wystawy i zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W dorobku twórczym posiada wystawy indywidualne oraz zbiorowe. Jako członek Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej wystawia swoje prace w Galerii Sztuki w Lubaczowie.

Kontakt do Pani Aleksandry: aleksandra.hojdak@gmail.com