Katarzyna Petrykowska – malarka, konserwator zabytków

Katarzyna Petrykowska – malarka, konserwator zabytków

Pani Katarzyna to młoda malarka z pasji. Zawodowo od niedawna zajmuje się konserwacją zabytków, pracowała m.in. przy odnawianiu polichromii w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu-Zdroju.

Jak rozpoczęła się przygoda ze sztuką.

Wszystko zaczęło się od dwójki z plastyki za „zbyt ładny rysunek” rzekomo wykonany przez rodziców. Rysunkiem na poważnie zainteresowała się w gimnazjum, na jej talent zwrócił uwagę Pan Marek Janczura, nauczyciel historii. Za namową Pana Marka Katarzyna wybrała naukę w Liceum Plastycznym w Jarosławiu. Tam pod okiem wybitnych pedagogów, artystów – Henryka Cebuli i Krzysztofa Krzycha szkoliła swój warsztat. W liceum wciągało ją głównie malarstwo farbami akrylowymi, chętnie uczestniczyła w plenerach, a na swoich dziełach uwieczniała często kwiaty, pejzaże, czasami portrety. Talent Pani Katarzyny został doceniony przez nauczycieli, którzy już wtedy zamawiali  jej obrazy.

Pani Kasia kontynuowała naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki o specjalizacji Konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej. W trakcie studiów rozwinęła swój warsztat malarski m.in. wykonując kopie obrazów słynnych twórców z różnych epok.

„Pod okiem profesorów odtwarzaliśmy sposób wykonywania obrazów np. temperą jajową (pisanie ikon), malowideł renesansowych na desce, uczyliśmy się malować techniką olejną laserunkową (warstwową). ”

Katarzyna Petrykowska - kopia obrazu Jana Matejki "Wernyhora"
Katarzyna Petrykowska – kopia obrazu Jana Matejki „Wernyhora”

Studia nauczyły ją również tradycyjnych technik  pozyskiwania pigmentów. Pani Katarzyna wyjątkowo upodobała sobie malowanie farba olejnymi nanoszonymi techniką warstwową oraz alla prima. W trakcie studiów miała możliwość pracować przy renowacji wielu kościołów, rzeźb i malarstwa sztalugowego, m.in. w Kościele Parafialnym w Horyńcu-Zdroju, w kościele karmelitanek w Przemyślu, Kościele św. Jakuba w Toruniu oraz w wielu pracowniach w Przemyślu i Toruniu. W ramach pracy dyplomowej restaurowała i konserwowała część ikonostasu z cerkwi Opieki NMP w Wólce Żmijowskiej (gmina Wielkie Oczy). W 2018 roku ukończyła studia uzyskując tytuł magistra sztuki.

Pani Katarzyna obecnie kontynuuje prace konserwatorskie, a w wolnym czasie maluje w przydomowej pracowni.

Kontakt do Pani Kasi możliwy jest np. za pośrednictwem Facebooka:
K Petrykowska ART