Janusz Rawski– działalność charytatywna, krwiodawstwo

Janusz Rawski– działalność charytatywna, krwiodawstwo

“Oddaj krew -­ to nie boli” – tym hasłem Pan Janusz Rawski nawołał mieszkańców Horyńca-Zdroju i okolic do ofiarowania swojej krwi dla potrzebujących. Pan Janusz to założyciel Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi „Ratownik” mającego swoją siedzibę w Horyńcu-Zdroju. Stowarzyszenie to tworzą ludzie, których nadrzędnym celem jest pomaganie innym.
“Ratownik” formalnie działa od 5 marca 2011 r. Jest zwieńczeniem prawie trzech lat mozolnej i bezinteresownej pracy kilku osób, które z mojej inicjatywy pomagały wskrzesić prężnie niegdyś działający Klub krwiodawców w Horyńcu-Zdroju. Przy wsparciu ze strony Regionalnego Ośrodka Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim kilka razy w roku organizujemy akcje zbiórki krwi.

Wiele lat temu w Horyńcu-Zdroju Klub Honorowych Krwiodawców prowadził miejscowy lekarz Kazimierz Tkacz. Działalność klubu zakończyła się mniej więcej w 1991 roku.
Jak relacjonuje Pan Janusz na nowo wszystko zaczęło się od jego spontanicznej próby oddania krwi. Po zaprzestaniu działalności Klubu doktora Tkacza w Horyńcu-­Zdroju było to niemożliwe, a najbliższy punkt pobrań mieścił się około 50 km dalej. Pan Janusz rozpoczął poszukiwania ekipy (lekarza i pielęgniarek), która zechciałaby wspólnie zorganizować zbiórkę krwi w Horyńcu-Zdroju i udało się. Zespół Terenowy RCKiK z Tomaszowa Lubelskiego otrzymał zgodę na akcję terenową w Horyńcu-Zdroju. Do pomocy zgłosili się również znajomi Pana Janusza, m.in. Kamil Krzych, Marcin Stelmach, Bogdan Stopa, Krzysiek Kowal.

Pierwsza, po wieloletniej przerwie, akcja zbiórki krwi w Horyńcu-Zdroju odbyła się 5 lipca 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury pod hasłem “Oddaj krew -­ to nie boli”. Podczas pierwszej akcji krew oddało 17 dawców, co dało łączny wynik 7,41 l.

Trzy lata bez klubu, potem powstał Klub HDK PCK „Ratownik” przy OSP w Horyńcu-Zdroju. Z początku ciężko było dobrać ekipę pracowników służby zdrowia, która regularnie, co mniej więcej dwa miesiące, przyjeżdżała by do Horyńca-Zdroju.  Mimo wszystko Panu Januszowi udało się zorganizować kolejne akcje krwiodawstwa we wrześniu 2008 roku; w maju, sierpniu, grudniu, w roku 2009, w czerwcu i wrześniu 2010 roku. Łącznie przez ten okres, dzięki interwencji Pana Janusza i przyjaciół udało się zebrać 58,4 litrów krwi.


5 marca 2011 roku powstał Klubu HDK “Ratownik”, a w zarządzie zasiedli Krzysztof Kowal (prezes), Bogdan Stopa (zastępca), Tereska Stopa, Ala Stopyra, Piotrek Kobiałka, Jarek Gryszczyk i  Janusz Rawski. Nowe akcje organizowane przez klub mobilizowały jednorazowo do oddania krwi od 29 do nawet 59 osób. Klub HDK „Ratownik” rozpoczął wtedy współpracę z RCKiK z Rzeszowa.

Akcje Klubu HDK „Ratownik” w Horyńcu­-Zdroju:

 • 03 lipca 2011 r. ­ 29 dawców ­ 12,81 l
 • 04 września 2011 r. ­33 dawców ­ 14,65 l
 • 08 lipca 2012 r. ­ 27 dawców ­ 11,81 l
 • 09 września 2012 r. ­ 30 dawców ­ 13,42 l
 • 26 maja 2013 r. ­ 37 dawców ­ 16,10 l
 • 21 lipca 2013 r. ­ 30 dawców ­ 13,46 l
 • 15 września 2013 r. ­ 36 dawców ­ 16,2 l
 • 25 maja 2014 r. ­ 36 dawców ­ 16,61 l
 • 20 lipca 2014 r. ­ 38 dawców ­ 16,72 l
 • 28 września 2014 r. ­ 37 dawców ­ 16,57 l
 • 07 grudnia 2014 r. ­ 47 dawców ­ 21,11 l
 • 10 maja 2015 r. 39 dawców 17,55 l
 • 05 lipca 2015 r. 43 dawców 19,35 l
 • 13 września 2015 r. 45 dawców 21,15 l
 • 06 grudnia 2015.r. 59 dawców 25,55 l
 • 24 kwietnia 2016 r. 35 dawców 15,75 l
 • 02 lipca 2016 r. 37 dawców 16,65 l
 • 18 września 2016 r. 43 dawców 31 donacji, 13,95 l, RCKiK Rzeszów
 • 4 grudnia 2016 r. 63 dawców 43 donacje, 20,7 l, RCKiK Rzeszów

Wyjazdy prywatnymi samochodami do RCKiK w Tomaszowie Lubelskim:

 • 23 listopada 2012 r. ­ 15 dawców ­ 6,3 l
 • 25 stycznia 2013 r. ­ 16 dawców ­ 7,2 l
 • 26 marca 2013 r. ­ 18 dawców ­ 8,1 l
 • 28 listopada 2013 r. ­ 12 dawców ­ 5,4 l
 • 30 stycznia 2014 r. ­ 17 dawców ­ 7,65 l
 • 28 marca 2014 r. ­ 13 dawców ­ 5,85 l
 • 12 lutego 2015 r. 22 dawców 9,9 l
 • 02 lutego 2016 r. 26 dawców 11,7 l

Ilość krwi, jaką członkowie KHDK PCK “Ratownik” oraz dawcy niezrzeszeni oddali we wszystkich akcjach organizowanych przez Klub “Ratownik” i przed jego powstaniem to około 460 l.”

Kolejną inicjatywą wykazaną przez KHDK „Ratownik” było zaangażowanie się w tworzenie kresowego jadła. Pan Janusz zorganizował kuchnie polową, w której ekipa krwiodawców gotuje pyszną grochówkę, kolejno serwując ją na wielu imprezach w gminie Horyniec-Zdrój. Prócz pożywnej zupy „Ratownicy” wiodą prym w przyrządzaniu pierogów ruskich oraz z wyszukanym farszem i okrasą podczas ich święta w Horyńcu-Zdroju. Wśród klubie nie brakowało też imprez integracyjnych i wypadów rowerowych dla krwiodawców i wszystkich chętnych.

„Początek roku 2017 był przełomowy, jeżeli chodzi o działalność HDK w Horyńcu-Zdroju. Po kilku latach planowania w końcu udało się nam dopiąć projekt pt. Stowarzyszenie HDK “Ratownik” w Horyńcu-Zdroju. Po zebraniu założycielskim 12 lutego 2017 r. Stowarzyszenie stało się faktem. Miesiąc później mieliśmy decyzję o wpisie do bazy podmiotów KRS.
Od 2017 r. możemy korzystać z dotacji samorządowych i unijnych, możemy brać udział w konkursach grantowych, pozyskiwać darczyńców i sponsorów bez korzystania z pośrednictwa. Wszystkie te okoliczności sprawiły, że łatwiej jest nam organizować projekty dotyczące promocji krwiodawstwa, zdrowia, zdrowego trybu życia, tradycji kulinarnych i walorów turystycznych Roztocza i powiatu lubaczowskiego.”

Pan Janusz wraz a ekipą aktywnie działających członków Stowarzyszenia przeprowadził już dwie edycje Rajdu Pieszego „Spacerkiem po zdrowie” propagując tym samym spędzanie czasu na świeżym powietrzu, ruch i integrację. Każda tego typu akcja przyczynia się również do poznania otaczającej nas przyrody. Dzięki interwencji Pana Janusza tego typu wydarzenia wspierane są przez niektóre urzędy i prywatnych sponsorów.

Inicjatywa Pana Janusza Rawskiego to jak widać pomoc innym i działanie społeczne, partycypacyjne, integracyjne. Jego chęć tworzenia i niesienia pomocy przynosi pozytywne skutki, jednoczy ludzi i skłania do skupienia się na czymś innym niż np. pieniądze.

Działania Pana Rawskiego to również różne akcje dobroczynne. Jego Stowarzyszenie angażowało się m.in. w pomoc Emilce z Oleszyc i choremu na autyzm Mateuszowi. Dobroczynne akcje (zbieranie do puszek i licytacja) przyniosły na dzień 30.09.2019 ponad 6 tysięcy złotych na rzecz Mateusza Lorenca.

Pozyskiwanie możliwie dużej ilości krwi to dla Pana Janusza zadanie priorytetowe. Podsumowując dziesięcioletni okres działalności krwiodawców do roku 2018 horynieckie akcje przyniosły ponad 737 l oddanej krwi.

Wielkim ukoronowaniem działalności Pana Janusza Rawskiego było odznaczenie go 14 lutego 2018 r. Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność w dziedzinie honorowego krwiodawstwa przez Prezydenta RP, pana Andrzeja Dudę na wniosek RCKiK w Lublinie.

„To ogromny zaszczyt i wielkie wyróżnienie, że ktoś, patrząc na naszą działalność całkowicie z boku docenia to, co robimy. Mam na myśli wszystkich krwiodawców i osoby nas wspierające, które przez 10 lat pomagały w krzewieniu idei honorowego krwiodawstwa w Horyńcu-Zdroju. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy choć odrobinę pomogli nam w promowaniu honorowego krwiodawstwa. Podziękować pragnę też przeciwnikom koncepcji otwartego na nowe kierunki i działania Honorowego Krwiodawstwa. To dzięki nim, choć stanowią zdecydowaną mniejszość, mamy dodatkową motywację, żeby udowadniać wszystkim wkoło, że warto być Honorowym Krwiodawcom i warto robić wszystko, aby idea bezinteresownej pomocy mogła rozprzestrzeniać się w społeczeństwie.
“Oddaj krew – to nie boli!” „
Prezes Zarządu SHDK “Ratownik” w Horyńcu-Zdroju
Janusz Rawski

Kontakt:
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „Ratownik” w Horyńcu-Zdroju.
tel: 690 13 13 17, 665 990 732, 793 915 562
e-mail: shdk.ratownik@gmail.com

 • Część archiwalnych zdjęć z powyżej galerii udostępniło Stowarzyszenie KHDK „Ratownik”